جستجو


نواختن زنگ مدرسه شهید عباسپور توسط مدیر کل رفاه

آیین بازگشایی مدرسه دخترانه شهید عباسپور منطقه 6 ، با حضور نوید رضا خدیوی مدیر کل رفاه برگزار گردید. 1396/7/1
-->