جستجو


مشارکت پرسنل اداره کل رفاه ، تعاون وخدمات اجتماعی در طرح اهداء عضو

در راستای طرح بزرگ تبدیل شهرداری تهران به نهاد پیشگام در اهداء عضو ، پرسنل اداره کل رفاه با تکمیل فرم مربوطه آمادگی خود را جهت اهداء عضو اعلام نمودند. 1397/4/3

تجلیل دكتر ايرج فاضل پدر اهدائ عضو ايران از شهرداري تهران

دکتر ایرج فاضل پدر اهداء عضو ایران و بنيانگذار انجمن اهدا عضو ايرانيان طی پیامی از اقدام شهرداری تهران در حمایت از انجمن اهدای عضو ایرانیان و همچنین نجات جان بیماران نیازمند پیون...1397/4/2

برگزاری نشست دومین جلسه شورای عالی سلامت کارکنان شهرداری تهران در سال 1397

به گزارش روابط عمومی اداره کل رفاه، تعاون  و خدمات اجتماعی، دومین جلسه شورای عالی سلامت کارکنان شهرداری تهران در سال جاری با موضوع " آیین نامه خدمات بهداشتی ، درمانی کارکنان" با ...1397/4/2
-->