جستجو


اهدا کمک های نقدی و غیر نقدی به مناسبت ماه های مبارک شعبان ورمضان

به مناسبت فرا رسیدن ماه های فرخنده و مبارک شعبان ورمضان ، در هفته آتی کمک های نقدی و غیر نقدی در قالب شارژ کارت و کالابرگ به کارکنان شهرداری تهران اهدا می گردد. 1397/2/4

مدیر کل رفاه ، تعاون وخدمات اجتماعی در نشست شورای معاونین :

شفافیت و کیفیت سرلوحه اجرایی برنامه های سال 97 خواهد بود

نشست معاونین اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با حضور مدیرکل رفاه ، معاونین و مشاورین اداره کل رفاه با موضوعیت بررسی فعالیت های رفاهی ، درمانی و ورزشی برگزار ش...1397/1/29

نشست مدیر کل رفاه با مدیران رفاهی مناطق 22 گانه و واحد های ستادی شهرداری تهران

نخستین نشست دکتر مدیح مدیر کل رفاه با مدیران رفاهی مناطق و واحد های غیر مستقل شهرداری تهران در سال جدید با حضور معاونین و مشاورین اداره کل رفاه درمجموعه گفتگو برگزار گردید. ...1397/1/27
-->