جستجو


برگزاری مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری تهران

به همت واحد ورزش اداره کل رفاه ، تعاون وخدمات اجتماعی ، مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری تهران در دو بخش بانوان وآقایان درمجموعه باغ گلستان آغاز گردید. 1397/7/29
-->