جستجو
معاونت ها و ادارات  >>  معاونت مالی و اداری  >>  معرفی معاون

بهرام عیسی نژاد عیسی لو

معاونت حوزه مالی واداری

مشخصات فردی:

نام : بهرام

نام خانوادگی : عیسی نژاد عیسی لو

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد حسابداری

: سوابق مدیریتی

 - معاون مالی و اداری اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی تا کنون 
- مشاور معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در امور مالی( حسابداری و حسابرسی ) ، مدیریت مالی و اقتصاد شهری 
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه 20
معاون مالی و اقتصاد شهری برج میلاد تهران
- معاون مالی ، اداری و پشتیبانی سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
- معاون مالی و اداری شرکت پیام رسا 
- ارزیابی و مصاحبه و تعیین صلاحیت تخصصی معاونین مالی و اداری ،  روسای ادارات حسابداری ، درآ مد ، مشارکتها و سرمایه گذاری و سایر مدیران مالی مناطق ، سازمانها و شرکت های شهرداری تهران 
- سرگروه بازرسی مالی سازمان بازرسی شهرداری تهران  
- مدیر بازرسی اداره کل امور مالی و اموال  شهرداری تهران 
- عضویت در کارگروه پروژه اصلاح حسابهای شهرداری تهران 
- عضویت در کارگروه استقرار سیستم حسابداری تعهدی  شهرداری تهران 
- مدیریت پروژه استقرار سیستم حسابداری تعهدی ، اصلاح حساب و تهیه صورتهای مالی در فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران 
- مدیر بازرسی شرکت خدمات مالی شهر (زیر نظر معاونت مالی و اداری شهرداری تهران) 
- کارشناس مالی و حسابرس در شرکت خدمات مالی شهر ( زیر نظر معاونت مالی و اداری شهرداری تهران ) 
-کمک حسابدار در شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل 
-کمک حسابدار در شرکت برق استان اردبیل

 

       


:شرح وظایف

- دریافت برنامه ها و سیاستهای كلان شهرداری در زمینه اداری ، مالی ،تداركاتی و برنامه ریزی جهت اجرای آنها در سطح اداره کل و ابلاغ به سایر واحدها .

- کنترل و نظارت بر رعایت كلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل ها در حوزه تحت سرپرستی و اقدام جهت اجرای صحیح كلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی معاون مالی و اداری شهرداری مركز در سطح اداره کل.

- نظارت و انجام اقدامات لازم در زمینه کلیه امور پرسنلی اداره کل در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صدور دستورات مورد لزوم.

- کنترل و نظارت بر انجام كلیه امور مربوط به سفارشات ،‌تداركات ، انبارداری و ثبت اموال اداره کل.

- ‌ کنترل و نظارت بر اداره امور خدماتی ساختمانها و تاسیسات اداره کل.

- كنترل و نظارت بر اجرای صحیح بودجه در كلیه واحدهای اداره کل و انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب .

- کنترل و نظارت بر انجام كلیه امور مالی اداره کل با رعایت كامل قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای جاری.

- نظارت بر تهیه گزارش های عملكرد مالی و تراز ، به منظور ارائه به مافوق و تلاش در جهت استفاده بهینه از نقدینگی .

- نظارت بر جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و به هنگام سازی كلیه آمار و اطلاعات امورمالی و اداری اداره کل.

- نظارت بر کار کارشناسان و کارمندان ادارات تابعه.

- پیشنهاد انتصاب کارکنان حوزه تحت سرپرستی به مدیرکل.

- تشویق کارکنان حوزه تحت سرپرستی.

-->