جستجو
معاونت ها و ادارات  >>  معاونت اجرایی  >>  معرفی معاون

سید مهدی میرصادقی

معاونت حوزه اجرایی

مشخصات فردی:

نام :  سید مهدی

نام خانوادگی : میرصادقی

سوابق تحصیلی:

 

: سوابق مدیریتی


  

:شرح وظایف


-->