جستجو
معاونت ها و ادارات  >>  معاونت اجرایی  >>  معرفی معاون

سید مهدی میرصادقی

معاونت حوزه اجرایی

مشخصات فردی:

نام :  سید مهدی

نام خانوادگی : میرصادقی

سوابق تحصیلی:

دکتری رشته مردم شناسی گرایش زبان های باستان (1390)

فوق لیسانس جغرافیای سیاسی (1387)

استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران، پیام نور و علمی کاربردی (10 سال)

مؤلف 3 کتاب علمی و دینی

نویسنده 3 مقاله علمی ISI و علمی پژوهشی با عنوان مردم شناسی تهران گویش شناسی

 

: سوابق مدیریتی

- معاون روابط عمومی مناطق ، رییس اداره رفاه شهرداری منطقه  9 و 20  ( 1375-1372)

- مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 13 به مدت 8 سال (1382-1375)

- جانشین معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 13 ( 1383-1382)

- خبرنگار مطبوعات (10 سال )

- رییس و دبیر « خانه جغرافیای ایران»

- مدیر اداره فرهنگی شهرداری منطقه 14 (1387)

- مدیر اداره آسیب های اجتماعی اجتماعی منطقه 14 (1388-1378)

- مدیر مرکز فرهنگی و هنری غدیر (1389 تا کنون)

- رییس دانشگاه علمی کاربردی سازمان فرهنگی و هنری

- رییس دانشگاه علمی کاربردی آموزش های شهروندی


  

:شرح وظایف


-->