جستجو

علی امیری

مدیر حوزه مدیریت اداره کل رفاه

مشخصات فردی:

 علی امیری

سوابق تحصیلی:

 

 کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی

: سوابق مدیریتی

 

- مدیر حوزه مدیریت - 1396 تاکنون
- مسئول قراردادها و مسئول دفتر معاونت مالی و اداری اداره کل رفاه -  1388 لغایت 1396
- مسئول دفتر مدیر کل مخابرات شهرداری تهران  - 1385 لغایت 1388
- مسئول ارتباطات و پیگیری مکاتبات دفتر شهردار تهران - 1378 لغایت 1385

 

 

 

 

:شرح وظایف

 

- برنامه ریزی وهماهنگی جلسات مدیر کل
- هماهنگی ونظارت برحسن انجام امور ابلاغی مدیر کل
- نظارت بر عملکرد امور مربوط به حوزه های زیر مجموعه مدیریت

 

-->