شهر زیست پذیر - شهروند مشارکت پذیر
12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397

ارتباط با ما

96016400
96016440
5000177
ضلع جنوبی میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه میرهادی، پلاک 7

پیلغوش

 

 

مدیر حراست اداره کل رفاه

مشخصات فردی:

 ابراهیم پیلغوش

سوابق تحصیلی:

 

کارشناسی

: سوابق مدیریتی

 مدیر حراست اداره کل رفاه

 

 

 

 

:شرح وظایف

 

 

نقشه