جستجو

 مهدی نوروزی

مسئول واحد مسکن

مشخصات فردی:

 مهدی نوروزی

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی مهندسی عمران

: سوابق مدیریتی

-مدیر پروژه های عمرانی اداره کل رفاه - 5 سال
-مدیر مجموعه های رفاهی تحت پوشش اداره کل رفاه - 3 سال
- مدیر اداره وام و مسکن اداره کل رفاه- 3 سال

 

 

:شرح وظایف

- کنترل روند فعالیتهای تعاونی های مسکن شهرداری تهران
- مسئولیت دبیرخانه ستاد ساماندهی مسکن شهرداری تهران
- بررسی مشکلات و چالش های تعاونی مسکن وپیگیری امور مرتبط با تعاون و املاک
- رسیدگی به وضعیت همکاران عضو در تعاونی مسکن

 

-->