شهر زیست پذیر - شهروند مشارکت پذیر
12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397

ارتباط با ما

96016400
96016440
5000177
ضلع جنوبی میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه میرهادی، پلاک 7

امید آقایی

 

 

 

مسئول تورها اداره کل رفاه 

مشخصات فردی:

 امید آقایی

سوابق تحصیلی:

 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

: سوابق مدیریتی

 معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات حراست معاونت حملو نقل ترافیک شهرداری تهران

مدیر اجرای احکام زیباسازی شهرداری تهران

رئیس اداره دفتر مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران

کارشناس دفتر شهردار محترم تهران

 مدیر اداری و منابع انسانی سازمان زیباسازی شهر تهران

 

 

 

:شرح وظایف

 برگزاری تورهای زیارتی،سیاحتی و گردشگری یارانه ای و غیر یارانه ای برای پرسنل تحت پوشش شهرداری تهران

نظارت بر سامانه جامع رفاهی قسمت گردشگری

فراهم نمودن فرصت های برابر برای استفاده همه پرسنل محترم شهرداری از تورها

تعامل با مسئولان رفاهی مناطق و سازمانها و شرکتهای تابعه در خصوص تورها و گدشگری

 

نقشه