جستجو


دکتر قالیباف: موضوع رفاه و معیشت کارکنان شهرداری هم يكي از دغدغه‌هاي ماست. من تا جایی که توان دارم تلاش می کنم تا مشکلات معیشتی همکارانم را حل کنم و دغدغه من حل مشکلات آن هاست و در این زمینه لازم است کارکنان شهرداری قناعت را رعایت کرده و من نیز بایدعدالت را رعایت کنم.

0 0 0 0

نویدرضا خدیوی

مدیرکل

-->