جستجو

سیده مژده شمس طالقانی

مسئول واحد صدور دفاتر درمانی

مشخصات فردی:

 سیده مژده شمس طالقانی

سوابق تحصیلی:

 1- کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

2- کارشناسی زیست شناسی (فارغ التحصیل از دانشگاه تهران)

: سوابق مدیریتی

 مسئول دبیرخانه وکارگزینی اداره کل رفاه

مددکاری اجتماعی اداره کل رفاه

مسئول دبیرخانه اداره کل رفاه

سرپرست واحد صدور دفاتر درمانی اداره کل رفاه

 

 

 

 

:شرح وظایف

 پایگاه صدور دفاتر درمانی

برسی ودرج کد ایثارگری شهرداری تهران

برسی درخواست های سیتم اینترنتی وسیستم جامع شهرداری تهران

نظارت امور بیمه و گزارش گیری

 

-->