04/25/2014 - جمعه 5 ارديبهشت 1393
نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
 • سایت
 • وب
Search

کمک هزینه مهد کودک حداکثر مبلغ 700000 ریال جهت فروردین ماه و از 1/2/92 مبلغ 900000 ریال جهت هر فرزند و حداکثر تا 2 فرزند تا سن قبل از دبستان ( کارمندان و کارگران اناث رسمی و قراردادی خدمات اداری شهر و هادیان شهر با داشتن حداقل یکسال سابقه کار)

مدارک :
اصل گواهی پرداخت شهریه مهد کودک ممهور به مهر و امضاء مسئول مهد کودک با ذکر آدرس کامل و شماره تلفن ( ارسال تصویر شناسنامه فرزند و حکم کارگزینی برای اولین بار جهت پرسنل ادارات ستادی الزامی است.)

سال 1391

 • كمك هزينه مهد كودك در سال 1391 مبلغ 600000 ريال و از تاریخ 1/8/91 مبلغ 700000 ریال مي باشد كه به كارمندان و کارگران  اناث رسمي و قراردادي شرکت خدمات اداری شهر و موسسه هادیان شهر جهت هر فرزند و تا 2 فرزند تا سن قبل از دبستان تعلق ميگيرد.
 • مدارك مورد نياز :اصل گواهي پرداخت شهريه مهد كودك ممهور به مهر و امضاء مسئول مهدكودك با ذکر آدرس کامل و شماره تلفن و تصوير  شناسنامه فرزند و حکم کارگزینی فقط برای اولین بار

سال 1390

 • كمك هزينه مهد كودك در سال 1390 مبلغ 600000 ريال مي باشد كه به كارمندان و کارگران  اناث رسمي و قراردادي شرکت خدمات اداری شهر و موسسه هادیان شهر جهت هر فرزند و تا 2 فرزند تا سن قبل از دبستان تعلق ميگيرد.
 • مدارك مورد نياز :اصل گواهي پرداخت شهريه مهد كودك ممهور به مهر و امضاء مسئول مهدكودك با ذکر آدرس کامل و شماره تلفن و تصوير  شناسنامه فرزند و حکم کارگزینی فقط برای اولین بار

سال 1389

 • كمك هزينه مهد كودك در سال 1389 ( از تاریخ 1/3/89) مبلغ 600000 ريال مي باشد كه به كارمندان و کارگران  اناث رسمي و قراردادي شرکت خدمات اداری شهر و موسسه هادیان شهر جهت هر فرزند و تا 2 فرزند تا سن قبل از دبستان تعلق ميگيرد.
 • مدارك مورد نياز :اصل گواهي پرداخت شهريه مهد كودك ممهور به مهر و امضاء مسئول مهدكودك و تصوير  شناسنامه فرزند  فقط برای اولین بار

سال 1388

 • كمك هزينه مهد كودك در سال 1388مبلغ 500000 ريال مي باشد كه به كارمندان و کارگران  اناث رسمي و قراردادي شرکت خدمات اداری شهر و موسسه هادیان شهر جهت هر فرزند و تا 2 فرزند تا سن قبل از دبستان تعلق ميگيرد.
 • مدارك مورد نياز :اصل گواهي پرداخت شهريه مهد كودك ممهور به مهر و امضاء مسئول مهدكودك و تصوير  شناسنامه فرزند  فقط برای اولین بار

سال 1387

 • كمك هزينه مهد كودك در سال 1387حداكثر مبلغ 500000 ريال مي باشد كه به كارمندان اناث رسمي و قراردادي و كارگران اناث رسمي و قراردادي جهت هر فرزند و تا 2 فرزند تعلق ميگيرد.
 • مدارك مورد نياز :اصل گواهي پرداخت شهريه مهد كودك ممهور به مهر و امضاء مسئول مهدكودك با ذكر نشاني و شماره تلفن و شماره حساب بانكي مهد كودك - تصوير شناسنامه فرزند
اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی
^ خانه | بازگشت به بالا