04/18/2014 - جمعه 29 فروردين 1393
نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
 • سایت
 • وب
Search

سال 1392

 • مبلغ  8048000 ريال به عنوان كمك هزينه ازدواج صرفاً به كارمندان رسمي و فرزندان آنان حداکثر تا 3 فرزند به استثناء کارمندان رسمی مشمول صندوق تامین اجتماعی  تعلق ميگيرد.
 • مدارك لازم : اصل عقدنامه و فتوكپي صفحات 2-3-4-5 عقدنامه متقاضيان ممهور به مهر واحد حسابداري - فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه زوجين - فتوكپي صفحات اول و دوم شناسنامه ، حكم كارگزيني و کارت ملی متقاضي - ارائه دفترچه بيمه عروس يا داماد(در صورت داشتن)
 • توضیح : جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج فرزند به کارکنان اناث ، فتوکپی صفحات 17-18-19-20 عقد نامه الزامی است
 • ضمنا ارائه اصل مدارک توسط کارکنان ادارات ستادی الزامی می باشد.

سال 1391

 • مبلغ  6440000 ريال به عنوان كمك هزينه ازدواج صرفاً به كارمندان رسمي و فرزندان آنان حداکثر تا 3 فرزند تعلق ميگيرد.
 • مدارك لازم : اصل عقدنامه و فتوكپي صفحات 2-3-4-5 عقدنامه متقاضيان ممهور به مهر واحد حسابداري - فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه زوجين - فتوكپي حكم كارگزيني و کارت ملی متقاضي - ارائه دفترچه بيمه عروس يا داماد(در صورت داشتن)
 • توضیح : جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج فرزند به کارکنان اناث ، فتوکپی صفحات 17-18-19-20 عقد نامه الزامی است

سال 1390

 • مبلغ  5600000 ريال به عنوان كمك هزينه ازدواج صرفاً به كارمندان رسمي و فرزندان آنان حداکثر تا 3 فرزند تعلق ميگيرد.
 • مدارك لازم : اصل عقدنامه و فتوكپي صفحات 2-3-4-5 عقدنامه متقاضيان ممهور به مهر واحد حسابداري - فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه زوجين - فتوكپي حكم كارگزيني و کارت ملی متقاضي - ارائه دفترچه بيمه عروس يا داماد(در صورت داشتن)
 • توضیح : جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج فرزند به کارکنان اناث ، فتوکپی صفحات 17-18-19-20 عقد نامه الزامی است

سال 1389

 • مبلغ  5088000 ريال به عنوان كمك هزينه ازدواج صرفاً به كارمندان رسمي و فرزندان آنان حداکثر تا 3 فرزند تعلق ميگيرد.
 • مدارك لازم : اصل عقدنامه و فتوكپي صفحات 2-3-4-5 عقدنامه متقاضيان ممهور به مهر واحد حسابداري - فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه زوجين - فتوكپي حكم كارگزيني و کارت ملی متقاضي - ارائه دفترچه بيمه عروس يا داماد(در صورت داشتن)
 • توضیح : جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج فرزند به کارکنان اناث ، فتوکپی صفحات 17-18-19-20 عقد نامه الزامی است

سال 1388

 • مبلغ  4800000 ريال به عنوان كمك هزينه ازدواج صرفاً به كارمندان رسمي و فرزندان آنان حداکثر تا 3 فرزند تعلق ميگيرد.
 • مدارك لازم : اصل عقدنامه و فتوكپي صفحات 2-3-4-5 عقدنامه متقاضيان ممهور به مهر واحد حسابداري - فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه زوجين - فتوكپي حكم كارگزيني متقاضي - ارائه دفترچه بيمه عروس يا داماد(در صورت داشتن)

سال 1387

 • مبلغ 3920000 ريال به عنوان كمك هزينه ازدواج صرفاً به كارمندان رسمي و فرزندان آنان حداکثر تا 3 فرزند تعلق ميگيرد.
 • مدارك لازم : اصل عقدنامه و فتوكپي صفحات 2-3-4-5 عقدنامه متقاضيان ممهور به مهر واحد حسابداري - فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه زوجين - فتوكپي حكم كارگزيني متقاضي - ارائه دفترچه بيمه عروس يا داماد(در صورت داشتن)
اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی
^ خانه | بازگشت به بالا