04/24/2014 - پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393
نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
  • سایت
  • وب
Search

اداره كل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي رفاهي شهردار محترم تهران ، بر اساس تقويم مصوب رفاهي و اعتبار پيش بيني شده در مناسبتهاي ملي و مذهبي سال 1393 نسبت به اهداي هداياي غير نقدي در قالب شارژ كارتهاي اعتباري اقدام نموده است.

 .
 
 
ردیف تــــاریــــخ مناسبت   آقایان رسمی       بانــــــــــوان رسمی
کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
آقایان
کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
بانوان
1 12/01/93
توزیع هدایا به مناسبت روز جمهوری اسلامی
1000000 ریال
1000000 ریال
900000 ریال
900000 ریال

جمع      1000000 ریال 1000000 ریال 900000 ریال
900000 ریال
اداره كل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي رفاهي شهردار محترم تهران ، بر اساس تقويم مصوب رفاهي و اعتبار پيش بيني شده در مناسبتهاي ملي و مذهبي سال 1392 نسبت به اهداي هداياي غير نقدي در قالب شارژ كارتهاي اعتباري اقدام نموده است.

در اين ارتباط تا تاريخ  30/10/92 هدايايي به شرح جدول ذيل تقديم  همكاران محترم گرديده است. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با ارقام اعلام شده مراتب را به اين اداره كل اعلام فرمائيد. قابل ذكر اينكه مزاياي ذيل بر اساس تاريخ شروع بكار(تاريخ ذكر شده در حكم حقوقي و قرارداد في مابين ) تامين گرديده است .عنوان  ارائه هدایا ، تاریخ و مناسبت

کمکهای غیر نقدی در سال 92

آقـایـان

بـانـوان

رسمـی

قـراردادی

رسمـی

قـراردادی

1

توزیع هدایای غیر نقدی به مناسبت روز جمهوری اسلامی (12/1/92)

700.000 ریال

600.000 ریال

700.000 ریال

600.000 ریال

2

توزیع هدایای روززن به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) (11/2/92)

500.000 ریال

500.000 ریال

1.800.000 ریال

1.700.000 ریال

3

توزیع هدایای روز پدر به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) (3/3/92)

1.800.000 ریال

1.700.000 ریال

500.000 ریال

500.000 ریال

4

توزیع نوبت اول فرآورده های دریایی بمناسبت عید سعید مبعث (17/3/92)

بن شیلات به ارزش 570.000 ریال

بن شیلات به ارزش 570.000 ریال

بن شیلات به ارزش 570.000 ریال

بن شیلات به ارزش 570.000 ریال

5

توزیع هدایای غیرنقدی (سه ماهه اول) به مناسبت نیمه شعبان (3/4/92)

1.000.000 ریال

900.000 ریال

1.000.000 ریال

900.000  ریال

6

توزیع هدایای ماه مبارک رمضان (19/4/92)

سبد به ارزش 1.500.000 ریال

سبد به ارزش 1.500.000 ریال

سبد به ارزش 1.500.000 ریال

سبد به ارزش 1.500.000 ریال

7

توزیع هدایا غیرنقدی به مناسبت عیدفطر (18/5/92)

1.000.000 ریال

900.000 ریال

1.000.000 ریال

900.000 ریال

8

توزیع هدایای غیرنقدی سه ماهه دوم به مناسبت ولادت حضرت            امام رضا (ع) (26/6/92)

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

9

توزیع هدایای غیرنقدی به مناسبت عید سعید قربان (24/7/92)

1.000.000 ریال

900.000 ریال

1.000.000 ریال

900.000 ریال

10

توزیع هدایای غیر نقدی بمناسبت سعید ولایت عید غدیر خم (2/8/92)

1.000.000 ریال

900.000 ریال

1.000.000 ریال

900.000 ریال

11

توزیع غیرنقدی سه ماهه سوم

ولادت امام موسی کاظم(ع) (19/9/92)

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

12

توزیع بن البسه  بمناسبت میلاد حضرت رسول(ص)و امام جعفرصادق (ع) (29/10/92)

بن البسه به ارزش 1.700.000 ریال

بن البسه به ارزش 1.700.000 ریال

بن البسه به ارزش 1.700.000 ریال

بن البسه به ارزش 1.700.000 ریال

13

توزیع نوبت دوم فرآورده های دریایی به مناسبت ولادت امام حسن عسگری

(19/11/92)

بن شیلات به ارزش 570.000 ریال

بن شیلات به ارزش 570.000 ریال

بن شیلات به ارزش 570.000 ریال

بن شیلات به ارزش 570.000 ریال

14

توزیع هدایای غیر نقدی پیروزی انقلاب اسلامی (22/11/92)

1.500.000 ریال

1.400.000 ریال

1.500.000 ریال

1.400.000 ریال

15

توزیع هدایای غیرنقدی سه ماهه چهارم ولادت حضرت زینب و روز پرستار (16/12/92)

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

1.000.000 ریال

بن کالاهای اساسی

16

سبد ویژه پایان سال                 (نیمه دوم اسفند ماه 92)

سبد عیدانه (آجیل)

سبد عیدانه (آجیل)

سبد عیدانه (آجیل)

سبد عیدانه (آجیل)

17

کمک هزینه خرید میوه               (نیمه دوم اسفند ماه 92)

1.000.000 ریال

1.000.000 ریال

1.000.000 ریال

1.000.000 ریال

اداره كل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي رفاهي شهردار محترم تهران ، بر اساس تقويم مصوب رفاهي و اعتبار پيش بيني شده در مناسبتهاي ملي و مذهبي سال 1391 نسبت به اهداي هداياي غير نقدي در قالب شارژ كارتهاي اعتباري اقدام نموده است.

در اين ارتباط تا تاريخ  15/12/91  هدايايي به شرح جدول ذيل تقديم  همكاران محترم گرديده است. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با ارقام اعلام شده مراتب را به اين اداره كل اعلام فرمائيد. قابل ذكر اينكه مزاياي ذيل بر اساس تاريخ شروع بكار(تاريخ ذكر شده در حكم حقوقي و قرارداد في مابين ) تامين گرديده است .
 
 
ردیف تــــاریــــخ مناسبت   آقایان رسمی       بانــــــــــوان رسمی
کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
آقایان
کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
بانوان
1 12/01/91
 سه ماهه اول
600000 ریال
600000 ریال
500000 ریال
500000 ریال
 2 23/02/91
روز زن
400000 ریال 1600000 ریال 400000 ریال 1500000 ریال
 3 13/03/91
روز پدر
1400000 ریال 400000 ریال 1300000 ریال 400000 ریال
 4 29/3/91 توزیع فراورده های دریایی به مناسبت عید مبعث 400000 ریال 400000 ریال 400000 ریال 400000 ریال
 5 03/04/91 توزیع هدایای سه ماهه دوم به مناسبت سوم شعبان 700000 ریال 700000 ریال 600000 ریال 600000 ریال
 6 14/4/91 توزیع هدایا به مناسبت نیمه شعبان 700000 ریال 700000 ریال 600000 ریال 600000 ریال
 7 28/4/91 توزیع سبد کالای ماه مبارک مضان سبد کالا به ارزش1200000  ریال سبد کالا به ارزش1200000  ریال سبد کالا به ارزش1200000  ریال سبد کالا به ارزش1200000  ریال
 8 28/5/91 توزیع هدایا به مناسبت عید فطر 700000 ریال 700000 ریال 600000 ریال 600000 ریال
 9 05/7/91 سه ماهه سوم به مناسبت تولد امام رضا 700000 ریال 700000 ریال 600000 ریال 600000 ریال
 10 16/7/91 کارت الکترونیکی مترو 550000 ریال 550000 ریال 550000 ریال 550000 ریال
 11 2/8/91 توزیع فراورده های دریایی به مناسبت عید قربان 450000 ریال 450000 ریال 450000 ریال 450000 ریال
 12 10/08/91 توزیع هدایا به مناسبت عید غدیر 700000 ریال 700000 ریال 600000 ریال 600000 ریال
 13 30/08/91 توزیع هدایا به مناسبت هفته بسیج 250000 ریال 250000 ریال 250000 ریال 250000 ریال
 14 05/10/91 توزیع بن البسه 1650000  ریال 1650000  ریال 1650000  ریال 1650000  ریال
 15 09/11/91
توزیع هدایای سه ماهه چهارم به مناسبت میلاد حضرت محمد(ص) 700000 ریال
700000 ریال
600000 ریال
600000 ریال
 16 21/11/91 توزیع هدایای غیرنقدی به مناسبت دهه مبارک فجر 700000 ریال 700000 ریال
600000 ریال

600000 ریال
 17  15/12/91  توزیع هدایای ویژه پایان سال  سبد آجیل به مبلغ 900000 ریال + شارژ کارت به مبلغ 400000 ریال  سبد آجیل به مبلغ 900000 ریال + شارژ کارت به مبلغ 400000 ریال  سبد آجیل به مبلغ 900000 ریال + شارژ کارت به مبلغ 400000 ریال  سبد آجیل به مبلغ 900000 ریال + شارژ کارت به مبلغ 400000 ریال
جمع      13100000  ریال  13300000 ریال 12300000 ریال  12500000 ریال
اداره كل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي رفاهي شهردار محترم تهران ، بر اساس تقويم مصوب رفاهي و اعتبار پيش بيني شده در مناسبتهاي ملي و مذهبي سال 1390 نسبت به اهداي هداياي غير نقدي در قالب شارژ كارتهاي اعتباري اقدام نموده است.

در اين ارتباط تا تاريخ  15/12/90 هدايايي به شرح جدول ذيل تقديم  همكاران محترم گرديده است. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با ارقام اعلام شده مراتب را به اين اداره كل اعلام فرمائيد. قابل ذكر اينكه مزاياي ذيل بر اساس تاريخ شروع بكار(تاريخ ذكر شده در حكم حقوقي و قرارداد في مابين ) تامين گرديده است .
 
 
ردیف تــــاریــــخ مناسبت   آقایان رسمی       بانــــــــــوان رسمی
کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
آقایان
کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
بانوان
1 20/1/90
 سه ماهه اول به مناسبت تولد حضرت زینب
600000 ریال
600000 ریال
500000 ریال
500000 ریال
 2 3/3/90 توزیع هدایا به مناسبت روز زن 300000 ریال 1500000 ریال 300000 ریال 1500000 ریال
 3 24/3/90 توزیع هدایا به مناسبت روز پدر 1300000 ریال 300000 ریال 1200000 ریال 300000 ریال
 4 8/4/90 توزیع کالابرگ فراورده های دریایی به مناسبت عید مبعث 350000 ریال 350000 ریال 350000 ریال 350000 ریال
 5 14/4/90
توزیع هدایا به ماسبت تولد امام حسین
600000 ریال
600000 ریال
500000 ریال
500000 ریال
 6 25/4/90
توزیع هدایا به ماسبت نیمه شعبان
600000 ریال
600000 ریال
500000 ریال
500000 ریال
 7 27/4/90
توزیع سبد کالای ماه مبارک رمضان
سبد کالا به ارزش819300 ریال 
سبد کالا به ارزش819300 ریال
سبد کالا به ارزش819300 ریال
سبد کالا به ارزش819300 ریال
 8 7/6/90
توزیع مرحله اول بن البسه
660000 ریال
660000 ریال
660000 ریال
660000 ریال
 9 8/6/90
توزیع هدایا به مناسبت عید فطر
600000 ریال
600000 ریال
500000 ریال
500000 ریال
 10 16/7/90
توزیع هدایای غیرنقدی سه ماهه سوم به مناسبت تولد حضرت امام رضا(ع)
600000 ریال
600000 ریال
500000 ریال
500000 ریال
 11 15/8/90
توزیع حواله محصولات دریایی به مناسبت عید قربان
400000 ریال
400000 ریال
400000 ریال
400000 ریال
 12 23/8/90
توزیع هدایای غیرنقدی به مناسبت عید سعید غدیر و هفته بسیج
800000 ریال
800000 ریال
700000 ریال
700000 ریال
 13 10/10/90
توزیع مرحله دوم بن البسه
660000 ریال
660000 ریال
660000 ریال
660000 ریال
 14 19/11/90 توزیع هدایای غیرنقدی به مناسبت دهه مبارک فجر 600000 ریال

600000 ریال

500000 ریال

500000 ریال

 15
13/12/90
توزیع هدایای سه ماهه چهارم
600000 ریال
600000 ریال

500000 ریال

500000 ریال
 16  15/12/90  توزیع سبد ویژه پپایان سال (آجیل + شارژکارت)  1000000 ریال 1000000 ریال  1000000 ریال  1000000 ریال
جمع      10489300 ریال  10689300 ریال 9589300 ریال  9889300 ریال
اداره كل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي رفاهي شهردار محترم تهران ، بر اساس تقويم مصوب رفاهي و اعتبار پيش بيني شده در مناسبتهاي ملي و مذهبي سال 1389 نسبت به اهداي هداياي غير نقدي در قالب شارژ كارتهاي اعتباري اقدام نموده است.

در اين ارتباط تا تاريخ  1/12/89 هدايايي به شرح جدول ذيل تقديم  همكاران محترم گرديده است. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با ارقام اعلام شده مراتب را به اين اداره كل اعلام فرمائيد. قابل ذكر اينكه مزاياي ذيل بر اساس تاريخ شروع بكار(تاريخ ذكر شده در حكم حقوقي و قرارداد في مابين ) تامين گرديده است .
 
 
ردیف تاریخ مناسبت   آقایان رسمی       بانوان رسمی
کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
آقایان
کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
بانوان
1 31/1/89
 سه ماهه اول به مناسبت تولد حضرت زینب
550000 ریال 550000 ریال 450000 ریال 450000 ریال
 2 12/3/89  توزیع هدایا به مناسبت روز زن  250000 ریال  نیم سکه (معادل 1503000ریال)   250000 ریال  نیم سکه (معادل 1503000ریال)
 3  2/4/89  توزیع هدایا به مناسبت روز پدر   1200000 ریال  200000 ریال  1100000 ریال  200000 ریال
 4  15/4/89  توزیع حواله محصولات دریایی مناسبت عید مبعث  300000 ریال  300000 ریال  300000 ریال  300000 ریال
 5 23/4/89 توزیع هدایای سه ماهه دوم به مناسبت سوم شعبان  550000 ریال  550000 ریال  450000 ریال  450000 ریال
 6  4/5/89  توزیع هدایا به مناسبت نیمه شعبان  550000 ریال  550000 ریال  450000 ریال  450000 ریال
 7  6/5/89  توزیع هدایای مبارک رمضان  سبدکالا معادل 725000 ریال   سبدکالا معادل 725000 ریال   سبدکالا معادل 725000 ریال   سبدکالا معادل 725000 ریال
 8  8/6/89  توزیع مرحله اول بن البسه  600000 ریال   600000 ریال   600000 ریال   600000 ریال
 9  17/6/89   توزیع هدایا به مناسبت عید فطر   550000 ریال   550000 ریال   450000 ریال   450000 ریال
 10  26/7/89  توزیع هدایا سه ماهه سوم به مناسبت تولد امام رضا(ع)    550000 ریال    550000 ریال    450000 ریال    450000 ریال
 11  24/8/89  توزیع مرحله دوم بن شیلات به مناطبت عید قربان  300000 ریال   300000 ریال   300000 ریال   300000 ریال
 12   2/9/89   توزیع هدایا به مناسبت عید غدیر و هفته بسیج   750000 ریال    750000 ریال    650000 ریال    650000 ریال
 13  21/10/89  توزیع مرحله دوم بن البسه به مناسبت تولد امام موسی کاظم  600000 ریال  600000 ریال  600000 ریال  600000 ریال
 14  20/11/89  توزیع هدایا به مناسبت دهه مبارک فجر  550000 ریال  550000 ریال  450000 ریال  450000 ریال
 15 1/12/89   توزیع هدایا سه ماهه چهارم به مناسبت تولد حضرت محمد(ص)  650000 ریال  650000 ریال 550000 ریال 550000 ریال
جمع      8675000 ریال  8928000 ریال  7755000 ریال  8128000 ریال
اداره كل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي رفاهي شهردار محترم تهران ، بر اساس تقويم مصوب رفاهي و اعتبار پيش بيني شده در مناسبتهاي ملي و مذهبي سال 1388 نسبت به اهداي هداياي غير نقدي در قالب شارژ كارتهاي اعتباري اقدام نموده است.
در اين ارتباط تا تاريخ   12/12/88 هدايايي به شرح جدول ذيل تقديم  همكاران محترم گرديده است. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با ارقام اعلام شده مراتب را به اين اداره كل اعلام فرمائيد. قابل ذكر اينكه مزاياي ذيل بر اساس تاريخ شروع بكار(تاريخ ذكر شده در حكم حقوقي و قرارداد في مابين ) تامين گرديده است .
 
ردیف
تاریخ
مناسبت
آقایان  رسمی       

بانوان رسمی

کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
آقایان
کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
بانوان
1
 8/2/88  سه ماهه اول به مناسبت تولد حضرت زینب 500000 ریال   500000 ریال   400000 ریال  400000 ریال
2
 4/3/88  توزیع اولین مرحله فراورده های دریایی  280000 ریال   280000 ریال   280000 ریال   280000 ریال
3
 24/3/88  توزیع هدایا به مناسبت روز زن  200000 ریال نیم سکه(معادل 1164000 ریال)  200000 ریال نیم سکه(معادل 1164000 ریال)
4
 13/4/88  توزیع هدایا به مناسبت میلاد حضرت علی (ع)  900000 ریال  200000 ریال  800000 ریال  200000 ریال
5
 28/4/88  سه ماهه دوم به مناسبت عید سعید مبعث  500000 ریال  500000 ریال  400000 ریال  400000 ریال
6  14/5/88  توزیع هدایا به مناسبت نیمه شعبان   500000 ریال   500000 ریال   400000 ریال   400000 ریال
7   15/5/88    ماه مبارک رمضان   سبدکالامعادل(678800 ریال )    سبدکالامعادل(678800 ریال )    سبدکالامعادل(678800 ریال )    سبدکالامعادل(678800 ریال )
8  8/6/88  توزیع مرحله اول بن البسه  بن البسه معادل 540000 ریال   بن البسه معادل 540000 ریال   بن البسه معادل 540000 ریال   بن البسه معادل 540000 ریال
9  28/6/88  توزیع هدایا به مناسبت عید فطر    500000 ریال    500000 ریال    400000 ریال    400000 ریال
10  6/8/88  توزیع هدایا سه ماهه سوم به مناسبت تولد امام رضا     500000 ریال     500000 ریال     400000 ریال     400000 ریال
11  4/9/88  توزیع هدایا به مناسبت عید سعید قربان و هفته بسیج     600000 ریال      600000 ریال      500000 ریال      500000 ریال
12  22/9/88  توزیع حواله محصولات دریایی به مناسبت عید غدیر  270000 ریال   270000 ریال   270000 ریال   270000 ریال
13  6/11/88  توزیع مرحله دوم بن البسه   بن البسه معادل 540000 ریال   بن البسه معادل 540000 ریال   بن البسه معادل 540000 ریال   بن البسه معادل 540000 ریال
14  19/11/88  توزیع هدایا به مناسبت دهه فجر      500000 ریال      500000 ریال     400000 ریال     400000 ریال
15  12/12/88  توزیع هدایای سه ماهه چهام به مناسبت تولد پیامبر (ص)  800000 ریال  800000 ریال  700000 ریال  700000 ریال
    جمع کل 7808800 ریال  8072800 ریال  6908800 ریال  7272800 ریال

 

اداره كل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي رفاهي شهردار محترم تهران ، بر اساس تقويم مصوب رفاهي و اعتبار پيش بيني شده در مناسبتهاي ملي و مذهبي سال 1387نسبت به اهداي هداياي غير نقدي در قالب شارژ كارتهاي اعتباري اقدام نموده است.
در اين ارتباط تا تاريخ   18/12/87  هدايايي به شرح جدول ذيل تقديم  همكاران محترم گرديده است. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با ارقام اعلام شده مراتب را به اين اداره كل اعلام فرمائيد. قابل ذكر اينكه مزاياي ذيل بر اساس تاريخ شروع بكار(تاريخ ذكر شده در حكم حقوقي و قرارداد في مابين ) تامين گرديده است .
 
ردیف
تاریخ
مناسبت
آقایان رسمی

بانوان رسمی

کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
آقایان
کارکنان قراردادی و کارگران رسمی
بانوان
1
21/2/87     سه ماهه اول سال  به مناسبت تولد حضرت زینب(س) 500000 ریال      500000 ریال     400000 ریال 400000 ریال
2
 21/3/87
 شارژ فوق العاده به مناسبت سوم خرداد  300000 ریال  300000 ریال  300000 ریال  300000 ریال
3
 3/4/87  توزیع هدایا به مناسبت تولد حضرت زهرا (س) و روز زن  200000 ریال  نیم سکه (معادل 1030000 ریال )   200000 ریال   نیم سکه (معادل 1030000 ریال )
4
 15/4/87  اولین مرحله توزیع حواله محصولات دریایی  حواله به مبلغ 275000 ریال   حواله به مبلغ 275000 ریال   حواله به مبلغ 275000 ریال   حواله به مبلغ 275000 ریال
5
 25/4/87  توزیع هدایا به مناسبت تولد حضرت علی(ع) و روز پدر  900000 ریال  200000 ریال  800000 ریال  200000 ریال
6  8/5/87 توزیع هدایا به مناسبت سه ماهه دوم و عید سعید مبعث  500000 ریال  500000 ریال  400000 ریال  400000 ریال
7  22/5/87  توزيع هدايا به مناسبت نيمه شعبان  500000 ریال  500000 ریال   400000 ریال   400000 ریال
8  30/5/87  توزيع هدايا به مناسبت ماه مبارك رمضان  سبدكالا به ارزش 720000 ريال   سبدكالا به ارزش 720000 ريال   سبدكالا به ارزش 720000 ريال   سبدكالا به ارزش 720000 ريال
9  10/6/87  توزيع مرحله اول بن البسه  بن البسه به ارزش 540000 ريال   بن البسه به ارزش 540000 ريال   بن البسه به ارزش 540000 ريال   بن البسه به ارزش 540000 ريال
10  9/7/87 توزيع هدايا به مناسبت عيد سعيد فطر   500000 ریال   500000 ریال  400000 ریال   400000 ریال
11  19/8/87  توزیع هدایا به مناسبت سه ماهه سوم و تولد امام رضا    500000 ریال    500000 ریال   400000 ریال   400000 ریال
12  17/9/87  توزیع حواله محصولات دریایی به مناسبت عید سعید قربان  250000 ریال   250000 ریال   250000 ریال   250000 ریال
13  25/9/87  توزیع هدایا به مناسبت عید سعید غدیر     500000 ریال     500000 ریال    400000 ریال    400000 ریال
14 15/11/87 توزیع مرحله دوم بن البسه  بن البسه به ارزش 540000 ريال  بن البسه به ارزش 540000 ريال  بن البسه به ارزش 540000 ريال  بن البسه به ارزش 540000 ريال
 15  21/11/87 توزیع هدایا به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب      500000 ریال      500000 ریال     400000 ریال     400000 ریال
 16 18/12/87   توزیع هدایای سه ماهه چهارم به مناسبت میلاد پیامبر اعظم       500000 ریال       500000 ریال      400000 ریال      400000 ریال
    جمع کل   ریال 7725000   ریال 7855000   ریال 6825000  ریال 7055000

 

اداره كل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي رفاهي شهردار محترم تهران ، بر اساس تقويم مصوب رفاهي و اعتبار پيش بيني شده در مناسبتهاي ملي و مذهبي سال 1385 نسبت به اهداي هداياي غير نقدي در قالب شارژ كارتهاي اعتباري اقدام نموده است.
در اين ارتباط تا تاريخ 9/12/85  هدايايي به شرح جدول ذيل تقديم  همكاران محترم گرديده است. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با ارقام اعلام شده مراتب را به اين اداره كل اعلام فرمائيد. قابل ذكر اينكه مزاياي ذيل بر اساس تاريخ شروع بكار(تاريخ ذكر شده در حكم حقوقي و قرارداد في مابين ) تامين گرديده است .
 
رديف مناسبت ميزان شارژ كارت اعتباري
1 سه ماهه اول به مناسبت آزادي خرمشهر 1000000 ريال
2 ولادت حضرت فاطمه(س) و روز زن نيم سكه بهار آزادي براي خواهران و 200000 ريال براي برادران
3 ولادت حضرت علي(ع) و روز مرد 500000 ريال براي برادران و 300000 ريال براي خواهران
4 سه ماهه دوم به مناسبت عيد سعيد مبعث 400000 ريال
5 نيمه شعبان 350000 ريال
6 ماه مبارك رمضان سبدكالا(معادل 400000 ريال )
7 عيد سعيد فطر 800000 ريال
8 سه ماهه سوم به مناسبت تولد حضرت امام رضا 350000 ريال
9 به مناسبت اعياد قربان و غدير 400000 ريال
10 به مناسبت دهه مبارك فجر 400000 ريال
11 سه ماهه چهارم و پايان سال 500000 ريال
اداره كل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي رفاهي شهردار محترم تهران ، بر اساس تقويم مصوب رفاهي و اعتبار پيش بيني شده در مناسبتهاي ملي و مذهبي سال 1386 نسبت به اهداي هداياي غير نقدي در قالب شارژ كارتهاي اعتباري اقدام نموده است.
در اين ارتباط تا تاريخ    5/12/86    هدايايي به شرح جدول ذيل تقديم  همكاران محترم گرديده است. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با ارقام اعلام شده مراتب را به اين اداره كل اعلام فرمائيد. قابل ذكر اينكه مزاياي ذيل بر اساس تاريخ شروع بكار(تاريخ ذكر شده در حكم حقوقي و قرارداد في مابين ) تامين گرديده است .
 
ردیف
تاریخ
مناسبت
میزان شارژکارت اعتباری
1
 
سه ماهه اول
400000 ريال
2
 
روز كارگر(كاركنان خدمات اداري شهر و كارگران رسمي)
200000 ريال
3
 16/4/86
روز زن
نیم سکه جهت بانوان
300000 ریال کارمندان قراردادی
400000 ریال کارمندان رسمی
4
3/5/86
ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر
600000 ریال کارمندان رسمی مرد
500000 ریال کارکنان قراردادی  و کارگران رسمی مرد
300000 ریال کارمندان رسمی زن
200000 ریال کارگران رسمی و کارمندان قراردادی زن
5
16/5/86
سه ماهه دوم به مناسبت عید سعید مبعث
400000 ریال کارمندان رسمی مرد و زن
300000 ریال کارگران رسمی و کارکنان مرد و زن قراردادی
6 4/6/86 نیمه شعبان
400000 ریال کارمندان رسمی
300000 ریال کارگران رسمی و کارکنان قراردادی
7 6/6/86 ماه مبارک رمضان سبد کالا ( معادل 550000 ریال )
8 18/7/86 عید سعید فطر
600000ریال کارمندان رسمی
500000ریال کارگران رسمی و کارکنان قراردادی
9 29/8/86 سه ماهه سوم  به مناسبت تولد حضرت امام رضا(ع)
400000 ریال کارمندان رسمی
300000 ریال کارگران رسمی و کارکنان قراردادی
10 3/10/86 اعیاد سعید قربان و غدیر
400000 ریال کارمندان رسمی
300000 ریال کارگران رسمی و کارکنان قراردادی
11 10/11/86 دهه مبارک فجر
500000 ریال کارمندان رسمی
400000 ریال کارگران رسمی و کارکنان قراردادی
12 27/11/86 ولادت حضرت امام موسی کاظم بن البسه به میزان 600000 ریال جهت کارکنان رسمی و قراردادی
13 5/12/86 سه ماهه چهارم
400000 ریال کارمندان رسمی
300000 ریال کارگران رسمی و کارکنان قراردادی
اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی
^ خانه | بازگشت به بالا