جستجو

طراحی سامانه اطلاع رسانی درمانی پرسنل شهرداری تهران ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/12

نشست بررسی راهکارهای ایجاد سامانه اطلاع رسانی درمانی پرسنل شهرداری تهران با هماهنگی معاونت درمان اداره کل رفاه ، تعاون وخدمات اجتماعی و با دعوت از دکترعباسی مشاور معاون توسعه منابع انسانی و دکتر شریفی معاون درمان شرکت شهر سالم و عبدی مدیر روابط عمومی اداره کل رفاه برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی اداره کل رفاه ، تعاون وخدمات اجتماعی ، دکتر رضا جهانگیری فر معاون درمان اداره کل رفاه ، هدف از ایجاد سامانه اطلاع رسانی درمانی پرسنل شهرداری تهران را ، تلاش در جهت ارتقاء و روزآمد سازی آگاهی های کارکنان نسبت به فرآیندها و نحوه دریافت خدمات درمانی ، جلوگیری از تحمیل هزینه های درمانی سنگین به همکاران ، کاهش مراجعات و مکاتبات غیر ضروری و تاکید بر اهمیت توجه پرسنل به نشانه های پزشکی و در نتیجه تشویق به مراجعه صحیح و بموقع به پزشک و ارتقای سلامت فردی کارکنان بیان داشت .

وی همچنین افزود : اطلاع رسانی مستمر و بروز، بخشی از تکالیف اصلی متولیان حوزه سلامت و همچنین بخشی از حقوق شهروندی همکاران می باشد که باید سازو کار آن را مهیا نماییم.

جهانگیری فر اطلاع رسانی کامل آیین نامه های درمانی و پزشکی را از دیگر ویژگی های این سامانه برشمرد و اظهار امیدواری نمود این اقدام علاوه بر تکریم پرسنل رضایتمندی آنان را در بعد درمانی به همراه داشته باشد.

در ادامه عباسی مشاور معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با تاکید بر لزوم مشاوره وراهنمایی درمانی جهت دستیابی به سلامت کارکنان شهرداری تهران گفت راه اندازی این سامانه موجب کاهش در هزینه های درمانی می گردد.

rating print
-->