جستجو

برگزاری بخش خوشنویسی جشنواره قرآنی آیه های مهربانی ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/13

داوری بخش خوشنویسی جشنواره قرآنی آیه های مهربانی ، روز شنبه 16 تیرماه انجام خواهد گرفت.


به گزارش روابط عمومی اداره کل رفاه ، تعاون وخدمات اجتماعی ، با پایان یافتن ثبت نام از متقاضیان شرکت در مسابقات جشنواره قرآنی آیه های مهربانی ، آثار شرکت کنندگان در بخش خوشنویسی این جشنواره داوری خواهد گردید.

در این راستا دبیرخانه جشنواره قرآنی آیه های مهربانی از شرکت کنندگان خواست تا روز شنبه تیرماه از ساعت 8 تا 10 صبح ، ضمن حضور در موزه خوشنویسی ایران (ابتدای خیابان شریعتی نرسیده به خیابان حقوقی بن بست فولادوند) آثار خوشنویسی خود را تحویل دبیرخانه این جشنواره نمایند.

دبیرخانه جشنواره قرآنی آیه های مهربانی تاکید نمود با توجه به آغاز داوری آثار خوشنویسی تحویل شده در همان روز از ساعت 10 تا 12 ، عدم تحویل آثار در ساعت قید شده به منزله انصراف از مسابقات می باشد.


rating print
-->