جستجو

اطلاعيه پرداخت كمك هزينه مهدكودك ایجاد شده در تاریخ: 1397/7/14

باسلام و دعاي خير
در راستاي تحقق سياستهاي شهرداري تهران وبا عنايت به دستور العمل بودجه ابلاغي سال 1397 ،كمك هزينه مهدكودك براساس شرايط ذيل قابل پرداخت مي باشد . لذا خواهشمند است مسئولين محترم رفاه با رعايت موارد ذيل نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند. 1- كمك هزينه مهد كودك حداكثر مبلغ 1.500.000 ريال جهت هر فرزند وحداكثر تا 2 فرزند تا سن قبل از دبستان (كارمندان و كارگران اناث رسمي وقراردادي خدمات اداري شهر وهاديان شهر) قابل پرداخت خواهد بود . 2- مسئولين محترم رفاه بايستي اصل گواهي پرداخت شهريه مهد كودك (گواهي طبق نمونه فرم پيوست و در كاغذ A5 ارسال گردد) ممهور به مهر وامضاء مسئول مهد كودك با ذكر آدرس كامل و شماره تلفن (ارسال تصوير شناسنامه فرزند و حكم كارگزيني براي اولين بار الزامي است) را از كاركنان مشمول دريافت و نسبت به تكميل ليست طبق نمونه پيوست اقدام و آن را به تاييد رئيس حسابداري ، قائم مقام ذيحساب و معاون توسعه منابع انساني و معاون مالي و اقتصاد شهري برسانند. 3- مسئولين محترم رفاه پس از تهيه ليست ، مدارك اعلامي را به انضمام فايل Excel تا تاريخ بيستم هر ماه به اين اداره كل ارسال نمايند. شايان ذكر است به مدارك ارسالي پس از تاريخ اعلامي و مرتبط با ماه هاي گذشته ترتيب اثر داده نخواهد شد. 4- مسئولين محترم رفاه مي توانند جهت راهنمايي و كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 96016332 تماس حاصل نمايند.


فایل های پیوست شده
تصویر سند
فرم
پیوستrating print
-->